How To: een peetvader zijn

How To: een peetvader zijn Pagina 1 van 2

Hoewel sommigen van ons ooit peetvaders hebben gehad of ooit als peetvader zijn gevraagd, kan het idee van wat dit eigenlijk inhoudt onduidelijk zijn. Zoals de naam suggereert, kreeg het idee om een ​​peetvader te zijn zijn oorsprong in de vroege katholieke kerk; ouders kozen een goede vriend of familielid als peetvader om ervoor te zorgen dat het kind op een morele en religieus deugdzame manier zou worden opgevoed als de ouders zouden overlijden. Traditioneel vereiste peetvader het toezicht op spirituele groei en begrip van geloof en gebed, wat culmineerde in het toezicht op de vervulling van de doop van het kind. In de moderne seculiere wereld, waar religie in toenemende mate gemarginaliseerd is geraakt, heeft het zijn van een peetvader niet langer zo'n enge definitie. Hoewel het spirituele aspect voor velen een integraal onderdeel blijft, brengt het peetvader een veel breder scala aan verantwoordelijkheden met zich mee dan vroeger. Vandaag gaan we enkele van de belangrijkste taken bekijken om u te helpen leren peetvader te zijn.

Kale minimumverantwoordelijkheden van een peetvader

Er zijn een paar basisverantwoordelijkheden die een peetvader als absoluut minimum moet onthouden. Natuurlijk wonen niet alle peetouders om de hoek van hun petekinderen, en als peetvader wordt in zo'n geval niet van je verwacht dat je meer doet dan het minimum.Ten eerste wil je je geheugen verbeteren, zodat je belangrijke data in het leven van je petekind onthoudt. Het meest voor de hand liggend is zijn verjaardag. Door een kaartje en een klein cadeautje te sturen, laten zowel het petekind als zijn ouders zien dat elke geografische afstand geen barrière is tussen jou en je plichten. Als u dichter bij hun huis woont, is het belangrijk om het geschenk persoonlijk te geven.

Je moet ook andere belangrijke prestaties in zijn leven erkennen, zoals academisch succes, sportsucces enzovoort. In deze situaties zou een eenvoudig telefoontje of een kaart gepast moeten zijn. Je hoeft niet overboord te gaan met geschenken en snuisterijen (tenzij het een diploma of iets dergelijks is), maar het is essentieel om hem te laten zien dat je een actieve interesse hebt in zijn ontwikkeling.Een andere basisverplichting is het beschikbaar stellen van het kind als zijn ouders overlijden. In de meeste landen is dit geen wettelijke verplichting en het kan zijn dat een ander familielid geschikter wordt geacht als voogd. U moet zich er echter van bewust zijn dat u als peetvader de plicht heeft om dat kind te beschermen, en als de ouders van dat kind vonden dat u de beste man voor de baan was, accepteer dan het compliment en vervul de verplichtingen waarvoor u zich hebt aangemeld toen u de rol. In de meeste landen zou de voogdij formeel in het testament van de ouders moeten worden vermeld, dus we moeten erop wijzen dat dit meer een morele dan een wettelijke verplichting is.

Goede peetvaderverantwoordelijkheden

Om een ​​goede peetvader te zijn, moet je meer doen dan alleen het absolute minimum. Het herinneren van verjaardagen en het vieren van successen is niet bijzonder moeilijk, vooral niet als u een hechte band heeft met de ouders van het kind. Maar een goede peetvader zijn, betekent proactiever handelen naar die relatie. Hier is hoe.Het is absoluut essentieel dat u een positief rolmodel voor het kind bent. Dit betekent ervoor zorgen dat u alle positieve eigenschappen vertoont die het kind zou moeten ontwikkelen. Dit varieert van fundamentele zaken zoals uitstekende manieren en hoge gedragsnormen tot zaken als goede persoonlijke verzorging, gezondheidsbewust zijn en fit zijn. Het betekent ook dat u niet mag roken of vloeken in het bijzijn van het kind, en ook niet overmatig mag drinken. Een positief rolmodel zijn, betekent ook een groot gevoel van eigenwaarde hebben - als een kind opkijkt naar iemand met een goed gevoel van eigenwaarde, is de kans groter dat hij ook zal opgroeien met een goed gevoel van eigenwaarde en zal profiteren van al zijn voordelen, beide. sociaal en professioneel.

Je wilt niet alleen weten hoe je een peetvader moet zijn, je wilt weten hoe je een geweldige kunt zijn & hellip;

Volgende bladzijde